S.A.M. Trade menawarkan 6 Dasar Perlindungan Dana Selamat


Kami pastikan operasi harian kami mencapai standard paling tinggi boleh dicapai supaya klien kami boleh berdagang dengan tenang.


Dana Klien Diasingkan

Semua wang klien kami didepositkan ke di akaun bank atau kemudahan jagaan yang mempunyai langkah berjaga-jaga bagi memastikan wang yang diteirma ditempatkan dengan penjaga yang memiliki rangka kerja penjagaan dan fungsi yang teguh.

Insurans Indemniti Profesional

S.A.M. Custodian telah memperkenalkan insurans indemniti profesional dengan Falcon Insurance sehingga USD 2 juta per tuntutan.

Insurans Pihak Ketiga

Klien yang mempunyai dana dengan S.A.M. Trade akan dilindungi di bawah WikiFX Assurance Center, yang boleh membuat tuntutan sehingga USD 7,000 untuk pembayaran ganti rugi.*

Ahli Suruhanjaya Kewangan

S.A.M. Trade ialah ahli Suruhanjaya Kewangan. Ia ditubuhkan untuk menjadi jawatankuasa pihak ketiga yang neutral bagi menilai dan menyelesaikan aduan secara adil. Perlindungan tambahan tersebut menerusi Dana Pemampasan Suruhanjaya berjumlah sehingga EUR 20,000 per klien.

Perlindungan Baki Negatif

S.A.M. Trade menawarkan perlindungan baki negatif untuk semua akaun. Ini bagi memastikan klien kami tidak hilang lebih daripada baki yang ada dalam akaun mereka.

Pemberitahuan Deposit dan Pengeluaran Masa Sebenar

Semua klien akan menerima pemberitahuan untuk setiap deposit dan pengeluaran yang dilakukan ke atas akaun mereka.

*Terma dan Syarat digunakan

Soalan Lazim

SamAide™ Menyusun 6 dasar keselamatan wang. S.A.M. Trade bermatlamat untuk memastikan wang klien dikawal dengan selamat dan dijelaskan.

Akaun klien S.A.M. Trade dilindungi oleh skim perlindungan berikut:

 1. Wang Klien Diasingkan
  Semua wang klien kami didepositkan ke dalam akaun-akaun bank yang berasingan. Kami mengambil Langkah berjaga-jaga bagi memastikan wang yang diterima ditempatkan dengan penjaga yang mempunyai rangka kerja penjagaan dan fungsi yang kuat.

 2. Insurans Perlindungan Profesional
  S.A.M. Custodian telah memperkenalkan insurans perlindungan profesional dengan Falcon Insurance, sehingga USD 2 juta bagi setiap tuntutan.

 3. Insurans Pihak Ketiga
  Klien-klien di Asia Tenggara* yang mendana dengan S.A.M. Trade akan dilindungi di bawah WikiFX Assurance Center yang boleh memohon tuntutan sehingga USD 7,000 untuk pampasan ganti rugi.

 4. Ahli Suruhanjaya Kewangan
  S.A.M. Trade ialah ahli Suruhanjaya Kewangan yang ditubuhkan sebagai jawatankuasa pihak ketiga neutral untuk mengulas dan menyelesaikan aduan dengan adil, yang mana perlindungan tambahan menerusi Dana Pampasan Suruhanjaya adalah sehingga EUR 20,000 bagi setiap klien.

 5. Perlindungan Baki Negatif
  S.A.M. Trade menawarkan perlindungan baki negatif untuk semua jenis akaun. Ini akan memastikan yang klien kita tidak kerugian lebih banyak daripada baki yang ada di dalam akaun mereka.

 6. Pemberitahuan Deposit dan Pengeluaran Masa Sebenar
  Semua klien akan menerima pemberitahuan bagi setiap deposit dan pengeluaran yang dibuat dalam akaun mereka.

*Ketahui lebih lanjut di halaman SamAide™

Jika anda tidak menemui apa yang anda cari, cari lagi atau hubungi kami terus. Kami gembira untuk membantu anda.

Cari lebih lanjut mengenai…

Berdaganglah dengan kami sekarang!