Bayaran Balik & Dasar Pembatalan


  1. Dasar ini adalah untuk memaklumkan kepada anda bahawa disebabkan oleh sifat perniagaan, tiada bayaran balik disediakan oleh Syarikat.
  2. Satu-satunya pengecualian dibuat jika anda buka Pelanggan Syarikat, cth. anda tiada Dompet Wang yang disahkan dengan Syarikat. Dalam kes ini, Syarikat akan membayar balik sebarang duit yang diterima daripada anda menggunakan kaedah sama yang asalnya digunakan oleh anda.
  3. Tanpa terjejas daripada peruntukan Klausa di atas, adalah ditetapkan anda bebas menggunakan prosedur pengeluaran untuk mendapatkan wang daripada Dompet Wang anda.
  4. Langkah pengeluaran yang disediakan oleh Syarikat telah disenaraikan dalam tapak web kami di www.samtradefx.com
  5. Dalam keadaan caj balik apabila klien di bawah tanggungjawab anda menanggung mana-mana pembayaran pembalikan dan/atau bayaran caj balik. Jika berlaku kekurangan wanf dalam akaun perdagangan untuk menampungnya, anda bersetuju untuk mendeposit ke dalam akaun perdagangan anda bagi menampung pindahan kawat bank.
  6. Syarikat akan mengambil semua langkah perlu untuk menghalang dan menyekat kedua-dua input dan pengeluaran oleh pihak ketiga akan wang daripada akaun pelanggan. Input dan output wang dariapda akaun akan dibawa oleh pemilik akaun ini sahaja.
Percanggahan Bahasa

Dasar ini telah dideraf dalam bahasa Inggeris. Semasa berlaku percanggahan di antara maksud dalam mana-mana versi terjemahan Perjanjian ini dengan versi bahasa Inggeris, maksud dalam versi bahasa Inggeris haruslah diamalkan.

Berdaganglah dengan kami sekarang!