Penafian Penuh


Kandungan dalam tapak web ini dikemaskini secara kerap dan tertakluk pada perubahan pada bila-bila masa tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. S.A.M. Trade telah mengambil langkah munasabah bagi memastikan ketepatan, kekinian dan kebolehpercayaan maklumat dalam tapak web ini. Anda mestilah selalu menggunakan kebijaksanaan dan langkah beringat-ingat apabila berniat untuk menggunakan maklumat dalam tapak web kami.

S.A.M. Trade tidak bertanggungjawab ke atas sebarang kerosakan secara langsung, tidak langsung, mementingkan diri, isitmewa, sampingan atau membebankan hasil daripada atau berhubung dengan kandungan atau ketidakmampuan anda untuk mengakses tapak web, sebarang kelewatan, kehilangan data atau keuntungan, pincang tugas perisian, program atau perkhidmatan atau kegagalan penghantaran atau penerimaan sebarang arahan atau pemberitahuan yang dihantar menerusi tapak web ini.

Maklumat yang disediakan di dalam tapak web ini adalah bertujuan semata-mata untuk membantu pedagang membuat keputusan pelaburan sendiri. Sebarang cadangan, idea, berita, laporan, analisis, harga, atau maklumat lain yang terkandung dalam tapak web ini disediakan untuk pengetahuan am anda sahaja, dan tidak membentuk nasihat pelaburan.

S.A.M. Trade mungkin mengandungi nasihat dan kandungan daripada pengguna pihak ketiga dan kami tidak bertanggungjawab untuk pra-tapis setiap dan semua komen. Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk menilai dengan berhati-hati akan ketepatan dan kebolehpercayaan maklumat. Anda juga harus mendapatkan bantuan profesional sebeum mengambil apa-apa cadangan atau nasihat daripada tapak web. S.A.M. Trade menyangkal semua liabiliti berhubung dengan atau berpunca daripada penggunaan kandungan dalam tapak web ini.

Berdaganglah dengan kami sekarang!