LEVERAJ DAN MARGIN


Apakah leveraj yang disediakan

Apabila anda mencipta akaun perdagangan anda buat kali pertama, satu daripada ruang yang anda perlu isi adalah leveraj. Kami mempunyai pilihan nisbah leberaj berikut untuk anda pilih:

Nisbah LEVERAJ PERATUSAN MARGIN
1:25 4 %
1:50 2 %
1:75 1.33 %
1:100 1 %
1:150 0.67 %
1:200 0.5 %


Apakah Margin dan Perdagangan Margin?

Margin adalah wang yang dipinjamkan oleh S.A.M. Trade untuk membeli pelaburan dan merupakan perbezaaan di antara jumlah nilai pelaburan dan jumlah pinjaman. Oleh itu, perdagangan margin membolehkan anda mendapatkan pendedahan yang lebih besar kepada instrumen pelaburan yang anda biasanya mampu.

Margin adalah jumlah wang yang anda perlukan untuk membuka satu kedudukan, ditakrifkan oleh nisbah leveraj yang dipilih dalam pembukaan akaun. Meja di bawah menunjukkan anda leveraj yang kami tawarkan, dan peratusan margin yang diperlukan untuk perdagangan.

Terdapat 2 jenis margin yang anda perlu pertimbangkan:

Margin Permulaan

Margin permulaan adalah jumlah minimum yang anda akan masukkan apabila membuka satu kedudukan. Ia juga adakalanya dipanggil sebagai margin deposit atau deposit sahaja.

Margin Pengekalan

Margin pengekalan adalah wang ekstra yang kami mungkin perlukan daripada anda jika kedudukan anda bergerak menentang anda. Tujuannya adalah untuk memastikan anda mempunyai wang mencukupi dalam akaun anda untuk menampung nilai semasa kedudukan pada setiap masa - menampung sebarang kerugian.


Margin di S.A.M. Trade

Di S.A.M. Trade, kami menawarkan nisbah keumpilan dan margin kompetitif dalam pasaran kami. Semasa membuka akaun, anda akan digalakkan untuk memilih leveraj yang anda inginkan untuk berdagang. Sentiasa ingat bahawa semakin tinggi leverajnya, semakin banyak keuntungan dan kerugian anda (dan risikonya) akan dibesarkan. Pilih leveraj yang paling sepadan dengan keinginan risiko anda.


Bagaimanakah margin kedudukan anda dikira?

Di S.A.M. Trade, kami menawarkan pelbagai margin kompetitif dalam pasaran kami.

Kami menggunakan yang berikut sebagai contoh:

Anda ingin menjual 6 kontrak standard EUR/USD pada harga bida 1.23680, dengan peratusan margin sebanyak 2%
Untuk mengira keperluan margin bagi satu kedudukan, kami menggunakan formula berikut:

Bilangan kontrak * bilangan pip * Nilai pip * Peratusan Margin

6 kontrak standard * 12368 pip * USD 10/pip * 2% Margin = USD 14,481.60

Sekarang mari gunakan satu contoh untuk Indeks
Anda ingin membeli 5 kontrak standard Germany 30 Index pada harga Tawar 13303.2, dengan peratusan margin sebanyak 1%
Pengiraan margin adalah seperti berikut:

Bil. Kontrak * Bil. Poin * Nilai per poin * Peratusan margin

5 kontrak standard * 13303.2 poin * EUR 25/poin * 1% Margin = EUR 16,629 = ~USD 20,606.8

Oleh kerana mata wang dasar untuk akaun anda adalah dalam USD, sebarang transaksi bukan dalam USD akan ditukar kepada USD berdasarkan kepada kadar lani semasa.


Perkara untuk Diingati

Sentiasa pastikan anda mempunyai wang yang mencukupi dalam akaun anda untuk menampung margin dan kerugian.

Akaun MT4 anda dimarginkan secara sendiri. Wang dalam satu akaun tidak akan menampung keperluan margin atau kerugian dalam yang lain.


Cari lebih lanjut mengenai…

Berdaganglah dengan kami sekarang!