Deposit &
Pengeluaran

Buka Akaun Secara Langsung

Deposit & Pengeluaran

Pemindahan Bank

VISA

VISA

MasterCard

UnionPay

Deposit
Masa Pemprosesan

1 - 4 hari bekerja

Dalam masa sejam semasa hari bekerja

Dalam masa sejam semasa hari bekerja

Dalam masa sejam semasa hari bekerja

Deposit Minimum

$20 USD

$20 USD atau yang sama

$20 USD atau yang sama

$20 USD atau yang sama

Bayaran

Bayaran TT ditampung oleh pelanggan

FX ditampung oleh pelanggan

FX ditampung oleh pelanggan

FX ditampung oleh pelanggan

Pengeluaran
Masa Pemprosesan

1 - 4 hari bekerja

1 - 4 hari bekerja

1 - 4 hari bekerja

1 - 4 hari bekerja

Minimum Withdrawal

$20 USD

$20 USD

$20 USD

$20 USD

Bayaran

Bayaran TT ditampung oleh pelanggan

Bayaran TT ditampung oleh pelanggan

Bayaran TT ditampung oleh pelanggan

Bayaran TT ditampung oleh pelanggan

Pemindahan Bank

Deposit
Masa Pemprosesan

1 - 4 hari bekerja

Deposit Minimum

$100 USD

Bayaran

Bayaran TT ditampung oleh pelanggan

Pengeluaran
Masa Pemprosesan

1 - 4 hari bekerja

Minimum Withdrawal

$50 USD

Bayaran

Bayaran TT ditampung oleh pelanggan

VISA

VISA

Deposit
Masa Pemprosesan

Dalam masa sejam semasa hari bekerja

Deposit Minimum

$100 USD atau yang sama

Bayaran

FX ditampung oleh pelanggan

Pengeluaran
Masa Pemprosesan

1 - 4 hari bekerja

Minimum Withdrawal

$50 USD

Bayaran

Bayaran TT ditampung oleh pelanggan

MasterCard

Deposit
Masa Pemprosesan

Dalam masa sejam semasa hari bekerja

Deposit Minimum

$100 USD atau yang sama

Bayaran

FX ditampung oleh pelanggan

Pengeluaran
Masa Pemprosesan

1 - 4 hari bekerja

Minimum Withdrawal

$50 USD

Bayaran

Bayaran TT ditampung oleh pelanggan

UnionPay

Deposit
Masa Pemprosesan

Dalam masa sejam semasa hari bekerja

Deposit Minimum

$100 USD atau yang sama

Bayaran

FX ditampung oleh pelanggan

Pengeluaran
Masa Pemprosesan

1 - 4 hari bekerja

Minimum Withdrawal

$50 USD

Bayaran

Bayaran TT ditampung oleh pelanggan

Mula Melabur dengan Samtrade FX sekarang

Buka Akaun Secara Langsung Buka Akaun Demo